Σχετικά με μας

Ιστορικό του σχολείου:

Μετά από έρευνα που έγινε σχετικά με την εκπαίδευση στην Πορταριά τα χρονικό διάστημα 1204-2000 (δες Ηρακλή Καραγιάννη, 2001. «Η εκπαίδευση στα Σχολεία της Πορταριάς», Πρακτικά Ημερίδας, "Εκπαιδευτικές όψεις του Πηλίου’’, 13/5/2000, Δημοτική Επιχείρηση Αξιοποίησης Πόρων Πορταριάς, Πορταριά), διαπιστώνεται ότι το έτος 1883, κτίζεται από το Νικόλαο Τσοποτό διώροφο οίκημα για τη στέγαση Σχολείου Αρρένων και Σχολαρχείου (‘’Τσοπότειο Σχολαρχείο’’) και αργότερα του Ημιγυμνασίου Πορταριάς (έως το 1932).

Παράλληλα οι ευεργέτες της Πορταριάς θα προσφέρουν κι άλλα δύο διδακτήρια στον τόπο τους. Ο Γ. Αθανασάκης θα κτίσει το "Αθανασάκειο Νηπιαγωγείο" (1905)που θα αποτελέσει το πρώτο πανελλαδικά δημόσιο νηπιαγωγείο (με ευθύνη του Δήμου Ορμινίου καταρχάς κι αργότερα της Κοινότητας Πορταριάς) και η Συραγώ Μηλάκη θα κτίσει το "Μηλάκειο Παρθεναγωγείο" (1905) που σήμερα δεν υπάρχει. Με τα παραπάνω εκπαιδευτικά ιδρύματα θα καλυφθούν οι κτιριακές ανάγκες της Πορταριάς σε διδακτήρια και θα εκλείψει το φαινόμενο της στέγασης των σχολείων σε ενοικοαζόμενους χώρους. επιπλέον ο Δ. Ζούλιας θα ιδρύσει το 1920 την Επαγγελματική Σχολή Θηλέων στο πρότυπο των οικοκυρικών σχολών που θα λειτουργήσει ένα μικρό διάστημα (1936 - 1940).

Γενικότερα  κατά την περίοδο 1881 – 1940 η εκπαίδευση στην Πορταριά γνωρίζει σταδιακή συρρίκνωση, απόρροια της πληθυσμιακής και οικονομικής μεταβολής που διέρχεται το χωριό. Τη δεκαετία 1940 – 1950 το τριτάξιο Δημοτικό Σχολείο θα υποβιβαστεί σε διτάξιο. Σημαντικά γεγονότα αυτής της περιόδου είναι η καταστροφή του Αθανασακείου Νηπιαγωγείου κατά τον εμπρησμό της Πορταριάς από τους Γερμανούς καθώς και ενός, μικρού ευτυχώς, τμήματος του αρχείου του δημοτικού σχολείου. Από τότε το Νηπιαγωγείο θα συστεγαστεί στο κτίριο του δημοτικού σχολείου. Κατά τους σεισμούς του 1955, το κτίριο του δημοτικού σχολείου θα δοκιμαστεί με αποτέλεσμα να αφαιρεθεί ο όροφός του.

Η πορεία αυτή θα συνεχιστεί μέχρι τη δεκαετία του 1990 – 2000 με τον αριθμό των μαθητών μειούμενο και σταθεροποιημένο με μικρές αποκλίσεις στους 25-30 μαθητές για το δημοτικό σχολείο και 7-12 μαθητές για το Νηπιαγωγείο. Το 1996 το Δημοτικό Σχολείο θα προβιβαστεί σε τριθέσιο και τον επόμενο χρόνο (1997) σε τετραθέσιο με τη συγχώνευση των μονοθεσίων δημοτικών σχολείων Κατηχωρίου και Σταγιατών. Παράλληλα αρχίζει τη λειτουργία του ως σχολείου διευρυμένου ωραρίου. Το 1998 προβιβάζεται σε εξαθέσιο και μεταστεγάζεται στο Αρχοντικό Ζούλια (Μουσείο Πορταριάς) λόγω των εργασιών προσθήκης ορόφου και ανακαίνισης του κτιρίου και των χώρων του. Παράλληλα το Νηπιαγωγείο Πορταριάς μεταστεγάζεται σε ανακαινισμένο οίκημα (Δωρεά Γόντικα).

Το 1999 το Δημοτικό σχολείο Πορταριάς επιστρέφει στην έδρα του, ανήκοντας όμως στην ομάδα των Πιλοτικών Ολοήμερων Σχολείων (28 στην Ελλάδα) έχοντας 58 μαθητές και 16 εκπαιδευτικούς μόνιμους, ωρομίσθιους, υπερωριακά  εργαζόμενους.

Το 2003 εντάσσεται στα 28 Πειραματικά Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία.

Το 2005 ξεκινά η κατασκευή του βοηθητικού κτιρίου.                                                                                                                                                                    

Από το 2009 το σχολείο λειτουργεί με 7 τμήματα και 115 μαθητές κατά με΄σο όρο.

Το 2011 εντάσσεται στα σχολεία ΕΑΕΠ (961) ...

Μπορείτε να τονίσετε σπουδαίες πληροφορίες ή ανακοινώσεις σε κείμενα σαν κι αυτό.