Νέα Αντικείμενα: Λαιϊκός Πολιτισμός και Τοπική Ιστορία

2012-02-16 15:10
Ο τόπος μας και η ζωή των ανθρώπων του στα νεότερα χρόνια της ιστορίας μας, εκτός από λίγες περιπτώσεις όπως αυτές καταγράφονται στα σχολικά βιβλία, περνούν απαρατήρητα από τους μαθητές. Ουσιαστικά ένα πέπλο μυστηρίου καλύπτει αιώνες δραστηριότητας των ανθρώπων που έζησαν και δραστηριοποιήθηκαν...